Samen met Cycle en Terre zaaigoed produceren

We hopen oprecht dat onze regio’s in de toekomst in hoge mate zelf zaden gaan produceren. Daarom willen we tuinders aanmoedigen om, als bijkomende activiteit naast het verbouwen van groente, ook zelf zaaigoed te telen.

We moeten echter realistisch zijn en er rekening mee houden dat, zeker in ons klimaat, bij de productie van zaaigoed ook heel wat risico's komen kijken. Het leerproces vraagt veel geduld en je krijgt vaak met mislukkingen af te rekenen! Maar als u er net zoals ons van overtuigd bent dat dit het allemaal waard is, als u zich wil wagen aan het avontuur en zelf zaaigoed wil kweken, dan vindt u hier nuttige informatie over de verschillende manieren om met Cycle en Terre samen te werken.

Twee parallelle mogelijkheden

Het netwerk van de tuinbouwers

Als u in de eerste plaats het kweken onder de knie wil krijgen en wil experimenteren met het vermeerderen van zaaigoed voor eigen gebruik, dan kan u zich aansluiten bij het netwerk van tuinbouwers voor de uitwisseling van zaaigoed. U kan hierbij op Cycle en Terre rekenen voor technische hulp en we doen ook dienst als platform voor de reiniging, kwaliteitstesten en verpakking van de zaden.

Cycle en Terre komt zelf niet tussen bij de keuze van de geproduceerde variëteiten.

Wilt u deel uitmaken van dit uitwisselingsnet of wenst u er graag meer informatie over te ontvangen? Gelieve dan Benoît Delpeuch te contacteren.

Kwekers-producenten van zaaigoed met een contract bij Cycle en Terre

Algemene voorwaarden om kweker van zaaigoed voor Cycle en Terre te worden:

  • een variëteit willen vermeerderen die voor iedereen beschikbaar zal zijn of die als hobby- of instandhoudingsras geregistreerd is.
  • minstens 3 jaar ervaring hebben met het kweken van de soort in kwestie. Het is erg belangrijk dat u het verbouwen van de groente goed beheerst vooraleer u het zaaigoed gaat vermeerderen.
  • het zaaigoed van de soort in kwestie vrij autonoom kunnen produceren (idealiter heeft u eerder al zaaigoed van die soort geproduceerd)
  • een bio-certificaat hebben.
  • een producentnummer (ondernemingsnr.) hebben.

Cycle en Terre heeft een prijsregister opgesteld dat nog moet worden afgestemd op de marktsituatie, maar dat toch al als uitgangspunt kan dienen voor de uitwerking van een productiecontract.

Een variëteit kiezen

Bij het kiezen van een variëteit moet u rekening houden met de eigenschappen van de boerderij. Dit betreft voornamelijk:


Voorbeeld van samenwerking:

U verbouwt een groentesoort en wil voor die soort ook zaaigoed gaan vermeerderen.

  • In dat geval kan u ons een door u geproduceerde variëteit voorleggen waarvan u denkt dat het interessant kan zijn om die te vermeerderen. Wij gaan dan de variëteit onderzoeken (zijn status in de Europese catalogus en zijn belang voor onze eigen catalogus). We gaan na of de variëteit voor ons interessant en voor u technisch vermeerderbaar is.
  • Maar we kunnen u ook zelf een variëteit voorstellen. We bespreken dan samen de technische haalbaarheid op basis van uw terrein en van uw infrastructuur (vereiste oppervlakte, isolatieafstand, enz.).

Twee contracttypes om wettelijk in orde te zijn

1

U bent groenteteler en produceert af en toe zaaigoed of heeft een stabiele maar kleine zaaigoedproductie

Cycle en Terre sluit met u een overeenkomst voor uitbestede productie. Dit betekent dat Cycle en Terre eigenaar wordt van de hele oogst. Cycle en Terre is dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zaaigoed dat op de markt komt (identiteit, zuiverheid en kiemkracht).
2

U bent groenteteler en geïnteresseerd in het vak van vermeerderaar. U wil graag een zekere vrijheid/flexibiliteit behouden.

U volgt de administratieve procedures bij het Waals Gewest om erkend handelaar-bereider van standaard zaaigoed te worden. U moet hierbij aantonen dat u de vereiste structuur heeft om de zaden te oogsten en klaar te maken, en u bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zaaigoed dat op de markt komt. Die erkenning kost 75€ per jaar. Aangezien de vereiste infrastructuur vrij eenvoudig op te zetten is, is deze optie zeker haalbaar. U kan zelf kiezen of u uw volledige of een deel van uw oogst aan Cycle en Terre wil verkopen.

Zaaizaad

Diverse mogelijkheden:

  • Cycle en Terre heeft een lot met elitezaad dat voor vermeerdering is bestemd. Wij leveren het kwekerszaad en de tuinbouwers staan in voor de vermeerdering.
  • Zo zorgen de tuinbouwers zelf, jaar na jaar, voor hun eigen kwekerszaad.

Wanneer we moeten beginnen met een variëteit die we in de handel hebben gekocht, heeft een bedrijf dat als "handelaar-bereider" is ingeschreven de voorkeur.

Begeleiding door Cycle en Terre

Cycle en Terre bezorgt de vermeerderaars informatie over wat ze moeten weten over het kweken van zaaigoed. We bekijken per geval welke begeleiding onze vermeerderaars nodig hebben, maar sowieso verwachten we van onze vermeerderaars dat ze onafhankelijk en zelfstandig zijn.


Moet een vermeerderaar ook een coöperant van Cycle en Terre zijn?

Niet noodzakelijk, maar dat wordt wel geapprecieerd. We denken er momenteel over na hoe we onze vermeerderaars bij de coöperatie kunnen betrekken. Elk voorstel is welkom.

Meer informatie nodig

Aarzel niet ons te contacteren

0495 935 279